O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Tomasz Dąbek i Jerzy Dąbek udziela pomocy prawnej klientom indywidualnym i przedsiębiorcom. Działamy profesjonalnie, a dobro klienta jest dla nas najważniejsze. Gdy można dokonać wyboru w sposobie rozwiązania problemu – wybierzemy najtańszy lecz skuteczny sposób.

Kancelaria ma siedzibę na starówce w Toruniu przy ulicy Chełmińskiej 16, jednak prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

 

Kancelaria i współpracownicy

Kancelarię stanowią :
Radca prawny Jerzy Dąbek, adwokat Tomasz Dąbek oraz adwokat kościelny, magister prawa Juliusz Kola.
Kancelaria na stałe współpracuje z: radcą prawnym Lilą Zduńską oraz adwokatem Grażyną Białoskórską – Mikołajewską .

Radca prawny Jerzy Dąbek – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa upadłościowego, prawa nieruchomości, spadkowego i prawa pracy.
W szczególności prowadzi spraw z zakresu prawa nieruchomości – o odzyskanie utraconych nieruchomości, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności.

Adwokat Tomasz Dąbek prowadzi sprawy karne, rodzinne, cywilne, spadkowe i egzekucyjne. Tomasz Dąbek, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. Pracował w wymiarze sprawiedliwości na stanowisku asystenta sędziego. Doświadczenie wyniesione z pracy w sądzie pozwala mu na profesjonalne zajmowanie się sprawami zwłaszcza z zakresu prawa karnego, rodzinnego i egzekucyjnego. Interesuje się problemami systemu karania przestępców w Polsce.

Adwokat kościelny, magister prawa Juliusz Kola prowadzi wszelkie sprawy z zakresu prawa kanonicznego, a w szczególności kościelne unieważnienie małżeństw. Juliusz Kola ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a następnie kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2009 uzyskał nominację na adwokata kościelnego przy Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej. Należy do nielicznej grupy nominowanych adwokatów kościelnych w Polsce. Juliusz Kola był pracownikiem wymiaru sprawiedliwości pracując na stanowisku asystenta sędziego.

 

Zakres usług

Prowadzimy postępowania przed sądami, doradzamy i prowadzimy mediacje, sporządzamy pisma i umowy we wszystkich rodzajach spraw,
a w szczególności w sprawach z zakresu:

Prawa rodzinnego i kanonicznego:
- o rozwód,
- separację,
- unieważnienie małżeństwa
- kościelne unieważnienie małżeństwa,
- alimenty,
- podział majątku wspólnego,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej
Prawa spadkowego:
- o stwierdzenie nabycia spadku ( ustawowe i testamentowe )
- dział spadku
- zachowek
- odrzucenie spadku
- długi spadkowe
Prawa cywilnego:
- ochrona własności
- eksmisja
- zasiedzenie
- postępowanie wieczysto księgowe
- zniesienie współwłasności
- przywrócenie posiadania
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości
- zwrot wywłaszczonych lub utraconych nieruchomości itd.
- odwołanie darowizny
- roszczenia z umów ubezpieczenia
- roszczenia z umów bankowych
- bezpodstawne wzbogacenie
- sprawy o zapłatę
- waloryzację roszczeń

Zajmujemy się również

- odroczeniem wykonania kary
- warunkowym zawieszeniem wykonania kary
- zatarciem skazania
- warunkowym przedterminowym zwolnieniem
- wyrokami łącznymi i prośbami o ułaskawienie
- zażaleniami na zatrzymanie i środki zapobiegawcze
- zażalenia na odmowę wszczęcia lub umorzenie : śledztwa, dochodzenia
- odwołanie darowizny
- roszczenia z umów ubezpieczenia
- roszczenia z umów bankowych
- bezpodstawne wzbogacenie
- sprawy o zapłatę
- waloryzację roszczeń
- ustalenie

Zapraszamy do kontaktu.